fizjokursy
aktualnościkursygaleriasklepabsolwencigabinetkontakt
 
   
 
 
     
 

SPIRALNA MOBILIZACJA I STABLILIZACJA KRĘGOSŁUPA:

Dwudniowy kurs adresowany do fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, oraz studentów. Kursant pozna techniki pozwalające na przywrócenie ruchomości istotne w przypadku restrykcji powięzi (braku normy długości mięsni, które mają ulec wydłużeniu), a po przywróceniu fizjologicznego zakresu ruchu nauczy się nowatorskiego sposobu stabilizacji kręgosłupa.

Wyjątkowość koncepcji polega na uzyskaniu trakcji w połączeniach międzykręgowych dzięki zewnętrznej kompresji. Aktywacja mięśni
w spiralnych łańcuchach mięśniowo-powięziowych (niezbędna w trakcie chodu)  hamuje łańcuchy pionowe (zwiększające kompresję, aktywne w pozycjach statycznych). W sytuacji gdy podczas chodu aktywne są pionowe łańcuchy mięśniowe dochodzi do przeciążenia kręgosłupa (zwiększenia kompresji) co powoduje protruzje krążka międzykręgowego i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Fizjologicznie podczas chodu powinny działać spiralne łańcuchy mięśniowe, które zabezpieczają poprawną stabilizację kończyny dolnej, miednicy, tułowia podczas fazy podporu, umożliwiają trakcję tułowie poprzez poprawną pracę skośnych mięśni brzucha, zabezpieczają rotację miednicy i tułowia oraz umożliwiają zgięcie kończyny dolnej w fazie wykroku.  Terapia odbywa się przy pomocy elastycznej liny (wliczonej w cenę kursu) w pozycjach wysokich dla wyłączenia zginaczy stawu biodrowego. Siła z jaką działa elastyczna lina jest wystarczająca dla wzmacniania mięśni w spiralnych łańcuchach mięśniowych a zarazem za mała, żeby dochodziło do przeciążenia aparatu ruchu. Zwiększenie wysokości ciała (poprawa ułożenia jego segmentów) wytwarza podciśnienie, co pomaga w centralizacji jądra miażdżystego.

Opis kursu 1A+1B

Metoda Spiralnej stabilizacji kręgosłupa (SPS) jest oparta na aktywnym ćwiczeniu z wykorzystaniem elastycznej liny. Celem ćwiczenia jest leczenie i regeneracja krążka międzykręgowego kręgosłupa. Głównym efektem metody jest uzyskanie siły trakcyjnej (rozciągającej) na poziomie w krążku międzykręgowym.  Efekt ten uzyskujemy za pomocą aktywacji spiralnych łańcuchów mięśniowych, które powodują zwężenie talii, a tym samym rozciąganie ciała w kierunku do góry. W ten sposób uzyskujemy aktywną stabilizację kręgosłupa. Podczas ćwiczenia wykorzystujemy naturalną koordynację chodu, którą rozdzielamy do poszczególnych ćwiczeń. W trakcie ćwiczenia korygujemy błędne wykonanie w poszczególnych fazach, a po poprawnym wykonaniu pojedynczych ćwiczeń łączymy je w celu optymalizacji fizjologicznego chodu.

Główne zasady metody SPS:

 • spiralna stabilizacja kręgosłupa,
 • aktywne hamowanie prostownika grzbietu,
 • siła trakcyjna (rozciąganie kręgosłupa do góry),
 • pionowa oś ciała,
 • wyprostne wzorce ruchowe obręczy barkowej oraz biodrowej

Wskazania:

 • protruzja oraz przepuklina krążka międzykręgowego,
 • skolioza,
 • kręgozmyk,
 • bóle głowy,
 • niespecyfikowane bóle pleców,
 • przepuklina kresy białej,
 • profilaktyka oraz regeneracja sportowców,
 • profilaktyka i leczenie dużych stawów (kolanowy, biodrowy oraz barkowy).

Program kursu:

Kurs trwa 2 dni (sobota/niedziela) W tym czasie uczestnik odbędzie dwa moduły szkolenia 1A oraz 1B

Część teoretyczna:

 • informacje dotyczące historii i rozwoju metody SPS
 • podstawowe informacje na temat zasad metody z uwzględnieniem zasady stabilizacji spiralnej – SPS
 • podział łańcuchów mięśniowych na spiralne – dynamiczne oraz pionowe – statyczne
 • podstawy mechanizmu degeneracji krążka międzykręgowego
 • podstawy mechanizmu regeneracji krążka międzykręgowego
 • informacje na temat możliwości wykorzystania metody SPS
 • informacje na temat możliwości kształcenia

Część praktyczna:

1A

 • Nauka podstawowych 12 ćwiczeń z korekcją instruktora

1B

 • Nauka korekcji ćwiczeń
 • Nauka technik umożliwiających uzyskanie optymalnego zakresu ruchu
 • Dostosowanie 12 ćwiczeń do poziomu grupy – od początkującej po wyczynową
 • Nauka 12 ćwiczeń z wszystkimi modyfikacjami z wykorzystaniem podkładki sensomotorycznej
 • Zrozumienie optymalnej koordynacji i stabilizacji chodu i biegu.

Cele kursu:

 • Przekazanie podstawowych informacji na temat metody SPS
 • Wyjaśnienie reguły regeneracji oraz degeneracji kręgosłupa
 • Wyjaśnienie wpływu ćwiczenia na kręgosłup oraz duże stawy
 • Nauczenie podstawowych 12 ćwiczeń włącznie z ich korekcją
 • Nauczenie wszystkich możliwości modyfikacji podstawowych 12 ćwiczeń z wykorzystaniem podkładki sensomotorycznej
 • Pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie szczegółowego wykonania ćwiczeń

Instruktor:

Mgr. Věra Havránková
fizjoterapeuta oraz instruktor kształcącego i rehabilitacyjnego centrum Smíšek,
absolwent Ostravské univerzity i Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislavě.

Przeznaczone:

 • dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, masażystów oraz lekarzy
 • dla studentów fizjoterapii (minimalnie 2. rok studiów licencjackich)
 • dla szerokiej publiczności

Cena obejmuje

 • udział na teoretycznej oraz praktycznej części kursu, międzynarodowy certyfikat SPS, oryginalna lina do metody SM System, poczęstunek, caering (2 x obiad)

Linki:
· spiralstabilization.com/cz
· https://www.youtube.com/watch?v=E4rJK8Xf7wM#at=72/


PROWADZĄCY: Mgr. Věra Havránková – fizjoterapeuta (Czechy)
Kurs tłumaczony z j. czeskiego na j. polski.
MIEJSCE KURSU: Rzeszów
AKTUALNY TERMIN: 7-8.12.2019
CENA PROMOCYJNA: 850zł w cenie lina warta 110zł !!!
w cenie: polski skrypt, profesjonalna lina do ćwiczeń o wartości 110zł oraz cetering ( poczęstunek, napoje, 2 obiady)
Miedzynarodowy Certyfikat A1, B1 - SPS potwierdzający udział w szkolenu.

REZERWACJA MIEJSC:
Aby zarezerwować miejsce na kursie należy wypelnic formularz zgloszeniowy a nastepnie wpłacić obowiazkowy zadatek 200zł (bezzwrotny w razie rezygnacji ze szkolenia) na konto podane w wiadomosci e-mail. Dane do przelewu przeslemy po otrzymaniu wypelnionego formularza zgloszeniowego. Zadatek nalezy wplaci w terminie nie dluzszym niz 7 dni od wypelnienia formularza zgloszeniowego. W tytule przelewu należy wpisać: Imię, Nazwisko, nr telefonu oraz termin kursu.

 


 
  aktualnościkursygaleriasklepabsolwencigabinetkontakt